Prihvaćena plaćanja

Prihvaćamo načine plaćanja na svjetskoj razini. Sljedeće su najpopularniji;

a) viza za dugovanje/viza
b) bankovna žica